Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120105
O
Hobliny a triesky z plastov

Detail služby

120105
hobliny a triesky z plastov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby