Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120104
O
Prach a zlomky z neželezných kovov

Detail služby

120104
prach a zlomky z neželezných kovov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby