Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120103
O
Piliny a triesky z neželezných kovov

Detail služby

120103
piliny a triesky z neželezných kovov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby