Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120102
O
Prach a zlomky zo železných kovov

Detail služby

120102
prach a zlomky zo železných kovov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby