Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120101
O
Piliny a triesky zo železných kovov

Detail služby

120101
piliny a triesky zo železných kovov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby