Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
110207
N
Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

110207
iné odpady obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby