Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
110206
O
Odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05

Detail služby

110206
odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby