Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
110205
N
Odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

110205
odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby