Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
110202
N
Kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu a goethitu

Detail služby

110202
kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu a goethitu
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby