Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
110116
N
Nasýtené alebo použité iontomeničové živice

Detail služby

110116
nasýtené alebo použité iontomeničové živice
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZO

Špecifikácie služby