Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
110115
N
Eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

110115
eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZO

Špecifikácie služby