Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
110114
O
Odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

Detail služby

110114
odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZO

Špecifikácie služby