Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
110113
N
Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

110113
odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZO

Špecifikácie služby