Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
110112
O
Vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11

Detail služby

110112
vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZO

Špecifikácie služby