Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
110110
O
Kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

Detail služby

110110
kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZO

Špecifikácie služby