Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
110108
N
Kaly z fosfátovania

Detail služby

110108
kaly z fosfátovania
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZO

Špecifikácie služby