Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
110106
N
Kyseliny inak nešpecifikované

Detail služby

110106
kyseliny inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZO

Špecifikácie služby