Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
110105
N
Kyslé moriace roztoky

Detail služby

110105
kyslé moriace roztoky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZO

Špecifikácie služby