Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101401
N
Odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť

Detail služby

101401
odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z KREMATÓRIÍ

Špecifikácie služby