Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101314
O
Odpadový betón a betónový kal

Detail služby

101314
odpadový betón a betónový kal
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

Špecifikácie služby