Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101313
O
Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12

Detail služby

101313
tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

Špecifikácie služby