Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101312
N
Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

101312
tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

Špecifikácie služby