Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101311
O
Kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10

Detail služby

101311
kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

Špecifikácie služby