Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101310
O
Odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

Detail služby

101310
odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

Špecifikácie služby