Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101309
N
Odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty

Detail služby

101309
odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

Špecifikácie služby