Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101307
O
Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

Detail služby

101307
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

Špecifikácie služby