Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101306
O
Tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13

Detail služby

101306
tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

Špecifikácie služby