Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101304
O
Odpady z pálenia a hasenia vápna

Detail služby

101304
odpady z pálenia a hasenia vápna
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

Špecifikácie služby