Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101301
O
Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

Detail služby

101301
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

Špecifikácie služby