Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101211
N
Odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy

Detail služby

101211
odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

Špecifikácie služby