Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101210
O
Tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

Detail služby

101210
tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

Špecifikácie služby