Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101209
N
Tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

101209
tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

Špecifikácie služby