Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101120
O
Tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19

Detail služby

101120
tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby