Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101119
N
Tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

101119
tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby