Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101118
O
Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17

Detail služby

101118
kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby