Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101117
N
Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

101117
kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby