Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101116
O
Tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 1 15

Detail služby

101116
tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 1 15
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby