Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101113
N
Kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky

Detail služby

101113
kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby