Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101112
O
Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

Detail služby

101112
odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby