Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101111
N
Sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké, napríklad katódové tuby

Detail služby

101111
sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké, napríklad katódové tuby
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby