Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101110
O
Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09

Detail služby

101110
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby