Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101109
N
Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky

Detail služby

101109
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby