Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101105
O
Tuhé znečisťujúce látky a prach

Detail služby

101105
tuhé znečisťujúce látky a prach
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby