Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101016
O
Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15

Detail služby

101016
odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby