Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101015
N
Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky

Detail služby

101015
odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby