Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101012
O
Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11

Detail služby

101012
iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby