Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101011
N
Iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

101011
iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby