Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101010
O
Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09

Detail služby

101010
prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby