Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101009
N
Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

Detail služby

101009
prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby