Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101008
O
Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07

Detail služby

101008
odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby